Performance Coaching

Vill du byta position eller ha en ny roll, eller vill du skapa ett nytt förhållningssätt i en nuvarande roll? Vill du klara av din nuvarnde roll med en ny känlsa i slutet av arbetsdagen, då kan Performance Coaching passa dig.

Vad du än väljer kommer ditt arbetsliv se annorlunda ut i morgon. Under dina coachingsessioner med mig låser du inte in dig i det ena eller det andra utan vi kommer titta på hela livspusslet och sätta mål utifrån dina nuvarande behov.

Jag arbetar under avtal i enlighet med ICF’s etiska riktlinjer som även innefattar konfidentialitet.