Life Coaching

Står du inför en förändring och vill sätta mål och riktning i ditt privata liv, eller din totala livsbalans. Då kan Life Coaching vara något för dig.

Jag arbetar under avtal i enlighet med ICF’s etiska riktlinjer som även innefattar konfidentialitet.